"Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa"

Ew. Łukasza 1:37

...dlatego dla nas nie ma spraw nie do rozwiązania.